Skały osadowe

Skały osadowe (sedymentacyjne) – są to skały powstające w wyniku nagromadzenia
materiału organicznego (produktów działalności organizmów) oraz elementów mineralnych (powstałych w wyniku niszczenia starszych skał, wytrącania z roztworów wodnych) na powierzchni skorupy ziemskiej. Po zdeponowaniu materiału może on podlegać  diagenezie, czyli procesom polegającym na przeobrażeniu fizycznym i chemicznym prowadzącym do przekształcenia osadu w skałę litą  (lityfikacja).

 Więcej zdjęć skał osadowych w Wirtualnym Muzeum Geologicznym >>>