Siedlimowice minerały

SIEDLIMOWICE K. ŚWIDNICY

mgr Piotr Gut

Można znaleźć minerały: muskowit, granaty (spessartyno – almandyny), beryl, molibdenit.


Ta niewielka wioska znajduje się ok. 12 km na N od Świdnicy. Około 1,5 km na W od Siedlimowic, przy drodze do Kalna znajduje się łom granitu, który słynie ze znajdowanych tu kryształów berylu.
Wyrobisko jest dosyć rozległe, choć płytkie (szczególnie górny poziom), czego nie można powiedzieć o dolnym.
Występuje tu granit dwułyszczykowy, należący do masywu granitoidowego Strzegom – Sobótka. W stosunku do innych skał z tego masywu granit z Siedlimowic zawiera duże ilości muskowitu oraz niekiedy drobne ziarna granatów. W opisywanych skałach dość często spotyka się żyły i strefy pegmatytowe osiągające od kilku do kilkudziesięciu centymetrów miąższości i kilka metrów długości. W partiach pegmatytowych obserwuje się znaczny wzrost zawartości muskowitu i kwarcu. Tutaj również często pojawiają się drobne granaty oraz spotyka się niewielkie kryształy berylu, czy molibdenitu.
Muskowit występuje w postaci srebrzystoszarych kilkucentymetrowych pakietów, ułożonych niekiedy wachlarzowato.
Kwarc na ogół nie tworzy osobników automorficznych, najczęściej jest ksenomorficzny, szary i bardzo silnie spękany.
Granaty (spessartyno – almandyny) najczęściej tworzą małe 0,1 – 6 mm kryształy o barwie krwistoczerwonej i wiśniowej. Wśród większych osobników widać, że są one wykształcone w postaci dwudziestoczterościanów deltoidowych.
Beryl nie jest zbyt częstym minerałem w tych skałach, czasem jednak spotyka się jego sześcioboczne słupki. Kryształy mają barwę jasnozieloną, rzadziej żółtawą i na ogół są bardzo blade (ciężko je wypatrzyć przy ostrym słońcu). Długość kryształów berylu osiąga czasem kilka centymetrów, średnica zaś kilka milimetrów (najczęściej jednak są to okazy 15 x 3 mm). Często spotyka się kryształy popękane i lekko poprzesuwane, przy czym szczelinki zabliźnione są najczęściej przez kwarc.

beryl
Beryl

Molibdenit występuje sporadycznie jako srebrzyste blaszki o średnicy do 6 mm, ułożone płasko, lub promieniście.
Kamieniołom ten można śmiało polecić zbieraczom którzy nie tracą szybko zapału jak również nie zważają na morderczą twardość i spoistość granitu. To miejsce ma jednak to do siebie, że potrafi miło wynagrodzić trudy poszukiwania. Na koniec przypominam, że kopalnia jest własnością prywatną i należy uzyskać zgodę właściciela na wstęp.