Stanisławów minerały

STANISŁAWÓW KOŁO JAWORA

mgr Piotr Gut

Można znaleźć: baryt, fluoryt, syderyt, wodorotlenki Fe – Mn, dolomit,hematyt, galena, kwarc, markasyt, piryt, chalkopiryt.

Stanisławów to niewielka miejscowość koło Jawora, na Dolnym Śląsku. Od lat 60-tych czynna była tu kopalnia barytu „Boguszów”, niestety jak większość ciekawych dla zbieraczy kopalń lub łomów zakład jest już zlikwidowany.

baryt
Kryształy barytu – Stanisławów

Eksploatowano tu żyłę barytowo – fluorytową o miąższości 1 – 3 m. (maksymalnie do 8 m.) i długości około 700 metrów. Prace górnicze prowadzono do głębokości około 150 – 170 m. p.p.t. Żyła wykazuje bieg NW – SE i stromy upad (około 70˚S), tkwi w skałach metamorficznych facji zieleńcowej Gór Kaczawskich: łupkach chlorytowych, porfirytach, tufoidach.

goethyt
Goethyt – Stanisławów

Głównym minerałem złoża w Stanisławowie jest baryt, któremu często towarzyszy fluoryt (ilość fluorytu wzrasta wraz z głębokością kosztem barytu). W zmiennych ilościach występują: kwarc, syderyt, hematyt, dolomit, markasyt, piryt; rzadziej: galena, chalkopiryt, sfaleryt, tetraedryt. Bogaty jest zespół minerałów wietrzeniowych: goethyt, lepidokrokit, psylomelan – hollandyt – cororadyt (szereg minerałów manganu i baru), baryt, kowelin, chalkozyn, malachit, azuryt, cerusyt, anglezyt, piromorfit.

hollandyt
Hollandyt – Stanisławów

      Do Stanisławowa najlepiej jest dostać się od strony wsi Pomocne. Po minięciu głęboko wciętej doliny docieramy do widocznej po lewej stronie hałdy kopalni – celu naszej wyprawy. Na hałdzie można znaleźć lite bloczki barytu i fluorytu często z markasytem lub drobnymi żyłkami galeny. Równie łatwo jest pozyskać ładne nerkowate skupienia goethytu, czy hollandytu. Zdecydowanie rzadziej spotkać można chalkopiryt.

fluoryt syderyt
Fluoryt, syderyt – Stanisławów

Poza tym można tu znaleźć skały metamorficzne facji zieleńcowej,  z których zbudowane są okoliczne wzgórza.

Galeria zdjęć minerałów ze Stanisławowa >>>

Galeria zdjęć z kopalni w Stanisławowie >>>