Skały metamorficzne

mgr Renata Gut, mgr Piotr Gut

Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – są produktem procesów metamorficznych zachodzących w głębi skorupy ziemskiej pod wpływem wysokich ciśnień, temperatur oraz czynników chemicznych. Powstają w wyniku przeobrażenia skał magmowych, osadowych lub metamorficznych. Są to skały  o budowie krystalicznej przeważnie o teksturach kierunkowych (laminowanych, warstewkowych, gnejsowych, łupkowych), rzadziej bezładnych(np. hornfelsy, skarny, granulity, marmury, kwarcyty .

   

Skały metamorficzne – zdjęcia mikroskopowe płytek cienkich w swietle przechodzącym spolaryzowanym 

mylonit
Mylonit

Skała metamorficzna (metamorfizm dyslokacyjny), produkt mylonityzacji.(nikole równoległe)   

Kryształ cyrkonu w czarnokicie
Kryształ cyrkonu w czarnokicie

 Czarnokit (charnockit) Na zdjęciu: cyrkon, biotyt, apatyt, kwarc(nikole skrzyżowane) 

Więcej zdjęć skał metamorficznych w Wirtualnym Muzeum Geologicznym >>>