Skały magmowe – galeria zdjęć

Zdjęcia najczęściej spotykanych skał magmowych takich jak: granit, gabro, bazalt, pegmatyt, labradoryt, syenit, perydotyt, lamprofir i inne.