Leszczyna

Można znaleźć: malachit, azuryt.

 Leszczyna to ciekawe miejsce zarówno turystycznie jak i geologicznie. Jest to jedno z miejsc, w których przed wiekami wydobywano i przerabiano miedzionośne złoża.
Na obszarze niecki Leszczyńskiej rudy miedzi zalegają w łupkach marglistych. Rudę wytapiano w dymarkach przy użyciu węgla drzewnego. 
Pierwsza sztolnia wydrążona w Leszczynie o nazwie „Charakter” pochodzi prawdopodobnie z XIII wieku.
Pierwszy znany zapis potwierdzający eksploatację rudy miedzi w Niecce Leszczyńskiej pochodzi z  1360  roku – jest to przywilej, który otrzymał właściciel  Wilkowa  od  księcia 
legnickiego  Wacława, zezwalający na poszukiwanie i eksploatację rud miedzi.   
W XVIII wieku kopalnię przejął i rozbudował właściciel Leszczyny, baron Hocheberg. Wtedy również powstała nowa sztolnia Hasel (Leszczyńska).
W wybudowanej w pobliżu hucie wytopiono w latach 1738-1740 około 2400 kg miedzi. W trakcie wojen śląskich huta spłonęła w pożarze. W latach 80. XVIII wieku w Leszczynie ponownie uruchomiono wydobycie. Wojny napoleońskie to okres przerwy w eksploatacji.
W latach 60. XIX wieku powstała w Leszczynie kopalnia „Ciche Szczęście” (czynna do 1883r).

Piec hutniczy

Piec hutniczy


Obecnie po kopalni „Ciche Szczęście” zachowały się ślady wylotu sztolni, dawnych szybów, jeden szyb w obudowie murowej, hałdy skał płonnych, fundamenty budynków kopalnianych, w miejscu huty skupisko żużla.
 Obecnie trwa tutaj budowa skansenu górniczo-hutniczego.
 Obok skansenu jest dydaktyczna ścieżka przyrodniczo – kulturowa ”Synkliny Leszczyny” 
w parku krajobrazowym ”Chełmy”.

Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo – kulturowa ”Synkliny Leszczyny”  w parku krajobrazowym ”Chełmy”.

Właśnie przy 3 punkcie ścieżki dydaktycznej znajduje się kamieniołom, w którym można znaleźć naloty malachitu i azurytu a także odciski małży.
W kamieniołomie tym  odsłaniają się wapienie piaszczyste i dolomityczne powstałe w Permie  w zatoce morskiej wypełniającą nieckę leszczyńską. W środkowej części ściany znajduje się warstwa margla miedzionośnego o miąższości 2,8m zawierającego od 0,5 do 1,8% miedzi. Powyżej zalega warstwa margla ołowionośnego.
Znalezienie minerałów w tym odsłonięciu nie jest trudne. Jest to również łatwo dostępne miejsce, więc idealne nadaje się nawet dla młodych zbieraczy. 
Skansen oraz ścieżka edukacyjna ze szczegółowymi opisami i profilami geologicznymi stanowi dodatkowy atrybut tego miejsca.
 

Profil - Leszczyna

Profil – Leszczyna