Katalogowanie okazów minerałów

Tworząc kolekcję minerałów warto opisać i skatalogować swoje okazy. Najlepiej do każdego okazu dołączyć metryczkę podając w niej numer okazu w kolekcji, nazwę, lokalizację, datę znalezienia/kupna. Dodatkowo można zapisać sobie cenne uwagi np. co do pochodzenia minerału, wzór chemiczny.

Dzięki etykietom łatwo będzie skatalogować naszą kolekcję. Można zrobić to w tradycyjny sposób (w zeszycie), lub w komputerze. Dodatkowo nasz katalog można wzbogacić o zdjęcia minerałów. Tak skatalogowaną kolekcję można na przykład opublikować w internecie – dzięki temu będziemy mogli pochwalić się naszymi zbiorami lub znaleźć kogoś chętnego do wymiany kolekcjonerskiej w celu wzbogacenia swoich zbiorów.

etykieta do katalogowania okazów minerałów.