Indie – minerały

Indie – minerały takie jak apofyllit, stilbit, rubin, oligoklaz.