Gębczyce minerały

GĘBCZYCE KOŁO STRZELINA

mgr Piotr Gut
Można znaleźć:  chloryty, epidot, fluoryt, grafit, granaty, kalcyt, opal, flogopit, diopsyd, pirotyn, piryt, azbest chryzotylowy i amfibolowy, ortoklaz, andezyn, talk, tytanit, wezuwian, wollastonit.


Gębczyce to niewielka wioska, położona około 7,5 km na S od Strzelina. W SE części osady znajdują się dawne łomy wapieni oraz dwa stare wapienniki (w pobliżu również nieczynne łomy granitoidów).
   W Gębczycach od dawnych czasów spotykano ładne kryształy granatów; niektóre z nich nadawały się do obróbki jubilerskiej.
   Występujące tu wapienie należą do tzw. Serii łupkowej o niedokładnie znanym wieku, tradycyjnie uznawanym za proterozoik. Powstanie skał wapienno-krzemianowych było spowodowane dostarczeniem ciepła i fluidów od intruzji waryscyjskich granitoidów. Doprowadziło to do powstania ciekawego zespołu mineralnego z pięknie niekiedy wykształconymi kryształami minerałów.

granat Gębczyce
Wyjątkowo duży kryształ granatu (15mm), Gębczyce.
Fot. P.Gut

W niemieckiej literaturze opisywano pochodzące stąd: chloryty, epidot, fluoryt, grafit, granaty, kalcyt, opal, flogopit, diopsyd, pirotyn, piryt, azbest chryzotylowy i amfibolowy, ortoklaz, andezyn, talk, tytanit, wezuwian, wollastonit.
   Granat, skaleń i pirokseny tworzą tu zbitą skałę o niesamowitej twardości na desperackie uderzenia młotkiem. Kryształy granatów występują jako osobniki automorficzne o gładkich, błyszczących ścianach, wypełniając kawerny w skale granatowo-diopsydowej. Wielkość pojedynczych kryształów wynosi średnio 5mm, rzadziej spotyka się osobniki dochodzące do 10 mm i więcej. Barwa granatów jest najczęściej pomarańczowa lub czerwona , czasem krwistoczerwona.

Stary łom z widoczną dziurą po poszukiwaczach minerałów.
Stary łom z widoczną dziurą po poszukiwaczach minerałów.
Fot. P.Gut

Obecnie poszukiwanie minerałów jest tu znacznie utrudnione, gdyż wyrobiska są zalane wodą, a zbocza mocno zapełźnięte. Do niedawna w jednym z łomów znajdowało się miejsce, gdzie przy solidnej pracy można było pozyskać ładne kryształy granatów, piroksenów, skaleni oraz drobne żyłki brązowego i brunatnego opalu. Niestety  z  powodu oberwania się grubego nadkładu skał odsłonięcie to stało się niedostępne.

Granat, skaleń; Gębczyce.
 Granat, skaleń; Gębczyce. Fot. P.Gut

Zdjęcia granatów z Gębczyc – galeria>>>